Şeyh Mattar (Şeyh Mutahhar) Camii

Şeyh Mattar (Şeyh Mutahhar) Camii

by admin, 11 November 2015
Akkoyunlular döneminde 1500 yılında Sultan Kasım tarafından yaptırılan cami daha çok minaresiyle ün yapmıştır. Cami, kare planlı tek kubbelidir. Camide, yanlarda üçer, kuzey ve güneyde ikişer penceresi olup tümünün iç ve dışında kemerle kapanan girintileri vardır.
Minare yekpare taş sütun üzerinde dört köşeli olarak inşa edilmiştir. Bu inanışa göre yedi defa sütunların altından geçenin dileği kabul edilir. Yapı dört ayaklı minaresi ile Anadolu’nun tek minare örneğidir. Bu minarenin dört ayağı 4 İslam mezhebini simgelemektedir.
Open chat
Hello,

If you need assistance, you can chat with us! Just click Whatsapp icon!

Chat Operator Mr. Deniz (Deniss)
Powered by